700 Oldtimers in Culemborg gaat niet door!
za 26 mei 2018

De titel van deze mail verklapt de treurige inhoud al, de Oldtimerdag op 26 mei 2018 in Culemborg gaat NIET DOOR. Dit besluit heeft het bestuur van de HACC genomen naar aanleiding van verschillende overleggen met de gemeente. De rede voor het annuleren is een opstapeling van aspecten, voortkomend uit organisatorische wijzigingen t.o.v. eerdere edities van Oldtimerdag Culemborg zoals: 

-          Veranderde/uitgebreidere regelgeving voor het verstrekken van vergunningen voor het organiseren van dit soort evenementen; 

-          Vertraagd proces en miscommunicatie met diverse instanties;

-          Hoge eisen voor communicatie, veiligheid en ontzorgende maatregelen voor omwonenden; 

-          Grote hoeveelheid nog extra te verzorgen werkzaamheden en rapportages welke op korte termijn niet realistisch haalbaar zijn;  

-          Vernieuwde infrastructuur van de Markt in Culemborg;

-          Gebrek aan HACC vrijwilligers (o.a. verkeersregelaars) op de oldtimerdag.

Hieruit hebben we moeten concluderen dat het niet verstandig is dit fantastische evenement door te laten gaan. Gekeken is nog om het evenement op een andere locatie en in andere vorm voort te zetten. Maar dan zou de doelstelling om 700 oldtimers bijeen te brengen in het historische centrum van het jubilerende Culemborg niet gehaald worden. Het alternatief om een ''gewone'' Oldtimerdag te organiseren met slechts 300 oldtimers vinden wij niet rechtvaardig. Omdat een objectieve selectie van deelnemers in dit geval niet mogelijk is. De genoemde alternatieven zouden geen recht doen aan de verwachtingen en het imago van de Oldtimerdag Culemborg 700.

Het besluit om te annuleren betreurd ons ten zeerste.