Advertentie

Laatste nieuws


Vrijwaring Technische Middag- Special edition

19-10-2018

2018-10-19

Vrijwaring

De deelnemer aan de technische middag-special edition van de Morris Minor Club Nederland evenement verklaart bij aanmelding voor en bij deelname aan het evenement kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het volgende.

  1. De technische middag special edition is georganiseerd door de Morris Minor Club Nederland.

  2. Deelname aan dit evenement geschiedt geheel op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid.

  3. De organisator en de garagehouder worden gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid, ook die derden kunnen doen gelden richting de organisator of de garagehouder als gevolg van enig handelen of nalaten van de deelnemer.

  4. De organisator en de garagehouder zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen schade aan voertuigen of persoonlijk letsel, verkeersovertredingen, die ontstaan dan wel wordt geleden als gevolg van deelname aan het evenement, al dan niet door toedoen van de deelnemer.

  5. Deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle terzake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor WA-dekking.

  6. De deelnemer zal te allen tijde de instructies van de organisator en of garagehouder opvolgen. De deelnemer respecteert te allen tijde dat alle in de garage aanwezige apparatuur en instrumentaria eigendom zijn en blijven van de garagehouder en alleen mogen worden gebruikt met toestemming en op instructie van de garagehouder.

  7. De deelnemer dient alle verkeers- en fatsoensregels in acht te nemen dan wel hierop toe te zien.

  8. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens ritten.

 

237

Voor meer nieuws klik HIER


Foto's van clubevenementen

Voor leden: Emailadres doorgeven!

Je bent lid en ontvangt nog steeds geen berichten van de club via email:

Geef dan HIER je emailadres op.


Autonieuws

Direct naar clubwinkel

Introductieprijs caps € 10,-

Nieuwe polo's, caps en polosweater beschikbaar. Klik HIER om direct naar de clubwinkel te gaan.


 

(Advertentie)

Evenementen van de club

Geen items beschikbaar.

Andere evenementen

Geen items beschikbaar.

Morris Minor Club NL

Wie heeft dat nou nooit: je bent onderweg en geheel onverwacht kom je een Oldtimer tegen. De één ziet er zus uit en de ander zo. Soms denk je: zo'n wagentje zou ik ook wel willen hebben! Maar wat heb je er eigenlijk aan? Als deze vraag bij u is opgekomen, dan moet u zeker eens verder kijken op deze website! Lees verder


Word nu lid!

Bent u een Morris Minor eigenaar of wilt u dat graag zijn? Word dan nu lid van de Morris Minor Club Nederland. Doe mee aan de vele leuke ritten die wij elk jaar organiseren, maar ook voor de kampeerweekenden en onze eigen clubblad: De Minorage!

 Klik hier om nu lid te worden


 

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Inloggen voor leden

Wel lid, nog geen inlogcode? Mail de webmaster