Algemene Ledenvergadering MMCN
wo 21 mrt 2018
Het bestuur probeert zoveel mogelijk leden te betrekken bij de koers van de club. Het belangrijkste moment waarop dat kan is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarin kunnen leden hun voorstellen inbrengen en krijgt het bestuur mandaat van de leden voor de uitvoering volgens de bepaalde koers. Ook besluiten de leden over de financiële bestedingen.
Om meer leden de gelegenheid te geven een ALV te bezoeken zijn we voornemens de ALV de komende vier jaar redelijke centraal, maar meer gespreid over het land te laten plaatsvinden. We willen dan de komende jaren respectievelijk in NW, NO, ZO en ZW een locatie zoeken. Deze eerste keer in 2018 zal de ALV in de regio Amsterdam/Utrecht/Leiden plaatsvinden, en wel in de Willestee aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis (http://www.willisstee.nl). De ALV wordt gehouden op woensdag 21 maart vanaf 20:00 uur.