Advertentie

Lid worden

Het lidmaatschap staat open voor alle eigenaren en liefhebbers van Morris-automobielen van het type Minor. U kunt op elk moment in het jaar lid worden. De contributie, alle bedragen in Euro's, wordt aan de hand van onderstaande tabel berekend. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Het eerste bedrag wordt ca. 3 weken na aanmelding van uw rekening afgeschreven.

Voor jongeren van 17 tot 21 jaar bestaat het jongerenlidmaatschap. Deze leden genieten alle faciliteiten zoals ook voor het normale lidmaatschap, maar betalen geen entreegeld en geen contributie. Bij voorzetting van hun lidmaatschap na hun 21ste verjaardag betalen deze leden geen entreegeld en wel de jaarlijkse contributie.

Thuiswonende kinderen van leden kunnen ook lid worden (jeugdlidmaatschap). Zij hebben echter geen stemrecht in de ALV en ontvangen geen Minorage. Het jeugdlidmaatschap loopt tot 17 jaar.

In verband met de overgang naar een nieuwe ledenadministratie en website is online aanmelden tijdelijk uitgeschakeld. Voor het aanmelden als lid stuur dan een email naar ledenadministratie@morrisminorclub.nl.

Ingangsdatum

Entreegeld

(eenmalig)

Contributie

(jaarlijks)

01-01 / 31-03 € 20,- € 32,50
01-04 / 30-06 € 20,- € 27,-
01-07 / 30-09 € 20,- € 19,-
01-10 / 31-12 € 20,- €   6,-
Jongerenlidmaatschap (17 tot 21 jaar) €   0,- €   0,-
Jeugdlidmaatschap (tot 17 jaar) €   0,- €   0,-