Online lid worden

Lid worden

Het lidmaatschap staat open voor alle eigenaren en liefhebbers van Morris-automobielen van het type Minor. Je kunt op elk moment in het jaar lid worden. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Het eerste bedrag wordt ca. 3 weken na aanmelding van je rekening afgeschreven. Klik HIER om online lid te worden.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 32,50. Bij lid worden betaal je eenmalig een entreegeld van € 20,-. Word je lid na 31 maart, betaal je een lagere contributie in het eerste jaar.

                                                        

Entreegeld (eenmalig)          

Contributie eerste jaar

Ingangsdatum 01-01 / 31-03€ 20,-€ 32,50
Ingangsdatum 01-04 / 30-06€ 20,-€ 27,-
Ingangsdatum 01-07 / 30-09€ 20,-€ 19,-
Ingangsdatum 01-10 / 31-12€ 20,-€ 6,-
Jeugd- en Jongerenlidmaatschap

Voor jongeren van 17 tot 21 jaar bestaat het jongerenlidmaatschap. Deze leden genieten alle faciliteiten zoals ook voor het normale lidmaatschap, maar betalen geen entreegeld en geen contributie. Bij voorzetting van hun lidmaatschap na hun 21ste verjaardag betalen deze leden geen entreegeld en wel de jaarlijkse contributie.

Mocht je in aanmerking komen voor een Jongerenlidmaatschap, stuur dan na aanmelden op deze pagina een email naar ledenadministratie@morrisminorclub.nl met een verzoek tot toekenning.

UR17_Online_lid_worden_1140x100.jpeg

Onze sponsoren