Bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de Morris Minor Club Nederland wordt gevormd door maximaal zeven gekozen bestuursleden.

Alleen de Voorzitter wordt direct door de leden gekozen. Alle andere functies worden binnen het bestuur onderling verdeeld afhankelijk van interesse en beschikbare tijd. De bestuurstermijn bedraagt 3 jaar en bestuursleden kunnen maximaal eenmaal herkozen worden, zodat iemand maximaal 6 jaar aaneengesloten deel kan uitmaken van het bestuur.

Naast het bestuur kunnen er, op al dan niet tijdelijke basis, commissies gevormd worden. Hierbij valt o.a. te denken aan een redactiecommissie, een commissie voor een speciaal evenement of een technische commissie. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt uiteraard altijd bij het bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Theo_van_de_Velde_128.jpeg
Theo van de Velde

Voorzitter MMCN

Theo van de Velde

0631767187

voorzitter@morrisminorclub.nl

tevens waarneming evenementen coördinatie

evenementen@morrisminorclub.nl

Theo_A.jpg
Theo Andriessen

Penningmeester

Theo Andriessen

0653121066
penningmeester@morrisminorclub.nl


John_Kayen_128.jpeg
John Kayen

Secretaris

John Kayen

076-5017158
secretaris@morrisminorclub.nl


Hans_Galesloot_128.jpg
Hans Galesloot

Hoofdredactie Minorage

Hans Galesloot

0615238770

redactie@morrisminorclub.nl

Onze sponsoren