Bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de Morris Minor Club Nederland wordt gevormd door maximaal zeven gekozen bestuursleden.

Alleen de Voorzitter wordt direct door de leden gekozen. Alle andere functies worden binnen het bestuur onderling verdeeld afhankelijk van interesse en beschikbare tijd. De bestuurstermijn bedraagt 3 jaar en bestuursleden kunnen maximaal eenmaal herkozen worden, zodat iemand maximaal 6 jaar aaneengesloten deel kan uitmaken van het bestuur.

Naast het bestuur kunnen er, op al dan niet tijdelijke basis, commissies gevormd worden. Hierbij valt o.a. te denken aan een redactiecommissie, een commissie voor een speciaal evenement of een technische commissie. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt uiteraard altijd bij het bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Gerard_Molenkamp.jpg

Voorzitter

Gerard Molenkamp

0628683708

voorzitter@morrisminorclub.nl

Ton_van_der_Vorm_128.jpeg

Penningmeester

Ton van der Vorm Lucardie

0631154219

penningmeester@morrisminorclub.nl

Dick_Keijman_128.jpeg

Secretaris en ledenadministratie

Dick Keijman

0653276612

secretaris@morrisminorclub.nl

ledenadministratie@morrisminorclub.nl

annemieke_dekkers3.jpg

Hoofdredactie Minorage

Annemieke Dekkers 

0630939934

redactie@morrisminorclub.nl

hans_van_delft.jpg

Evenementencoördinator

Hans van Delft

​​​​​​​evenementen@morrisminorclub.nl

Onze sponsoren